čtvrtek 8. července 2010

Příbram

Jirka si vezl svoje nové kolo do cykloservisu na prohlídku a slíbili, že asi za tři hodiny to bude připravené... čím jenom v Příbrami vyplnit čas? :) No ano, zašli jsme se podívat na nejvýznamnější příbramské památky... Je zvláštní, že Příbram je pro nás tak blízko a ještě nikdy jsem tu nebyli na výletě, o kterém bychom mohli napsat. Nejvyšší čas to napravit. :)

Začali jsme na náměstí T.G.Masaryka, které je centrem celé Příbrami. Krom toho, že je tu křižovatka silnic a velké parkoviště, tak už tu nezbývá moc místa pro nic dalšího... ale přece jenom tu stojí jedna z velkých dominant - kostel sv. Jakuba Staršího. Kostel je nejstarší stavební památkou staré Příbrami, byl poprvé zmíněn v listině, která je datována k 6. červnu 1298. V roce 1560 byl přestavěn a ke konci 18. století byl barokně upraven. Současná podoba je z roku 1869, kdy byla pseudogoticky upravena věž kostela po vzoru Týnského chrámu na pražském Staroměstském náměstí. Věž je vysoká 34 m, ve věži jsou malé střílny z doby, kdy věž byla součástí městského opevnění. Ve věži jsou dva zvony - větší Jakub (vysvěcen r. 1952) a menší, který dříve zvonil umíráček.

Kostel sv. Jakuba Staršího (foto: Jirka)

Většina výzdoby kostela je barokní a byla sem převezena ze zrušeného kláštera Mariánská Týnice. Mramorový oltář je z dílny Josefa Laurmanna a je datován do roku 1749, původní cínová křtitelnice je ještě starší a je z roku 1511.

Interiér kostela (foto: Lenka)

Dřevěné zdobení vchodových dveří (foto: Lenka)

Z náměstí jsme se šli projít po zdejší pěší zóně - kolem rybníka Hořejší obora. Okolí bylo upraveno teprve nedávno, ale je tomu dobře, že se tak stalo. Příbram tak získala důstojnou klidovou zónu. I kapři jistě jsou rádi, že sem chodí více dětí, co je krmí. :)

Rybník Hořejší Obora (foto: Jirka)

Kapříci lapající po dechu (foto: Lenka)

Pak jsme se vydali zpátky, hledala jsem ústí Svatohorských schodů, protože jsem přesně nevěděla, kde jsou. A povedlo se. :)

Pohled do středu města od schodů na Svatou horu (foto: Lenka)

Svatohorské schody spojují centrum Příbrami s poutním místem na Svaté hoře, dnes jsou chráněny jako kulturní památka, ale i přesto jsou cílem pravděpodobně vandalů, kteří vytrvale všude sprejují. Původně tu stávalo dřevěné schodiště, vedle kterého bylo v roce 1670 postaveno schodiště kryté. Toto schodiště bylo v letech 1727-1728 nahrazeno zděnou stavnou podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhoffera (1689-1751). Kilián Ignác byl český architekt a stavitel německého původu a jeho jméno je spjato s mnoha stavbami vrcholného baroka.

Svatohorské schody (foto: Jirka)

Schody jsou dlouhé asi 400 m a obsahují 343 stupňů. Je pravda, že některé místa byla hodně posprejovaná, ale prý to není ještě nic v porovnání s tím, jak schody vypadaly za komunistického režimu, takže můžeme být rádi, že se nám do dnešní doby zachovaly.

Svatohorské schody a pohled na centrum Příbrami (foto: Jirka)

Schody nás dovedly ke kapli sv. Maří Magdaleny, která je uvnitř zdobena umělými krápníky, což má budit dojem jeskyně (grotty). Malířská výzdoba je z roku 1667 a zachycuje výjevy ze života Maří Magdaleny. Ve výklencích jsou sochy - sv. Maří Magdalena, sv. Jan Křtitel, sv. Marie Egyptská, sv. Ivan a sv. Jenovéfa.

Interiér kaple sv. Maří Magdaleny (foto: Lenka)

Svatá Hora je nejznámější mariánské poutní místo v Čechách. Jedná se o raně barokní poutní areál. V centrální části je bazilika Nanebevzetí Panny Marie (ta budova na následující fotce). Nedaleko dnešního poutního místa se nachází pramen, který zřejmě sloužil jako cíl poutí už dávno před vybudováním Svaté Hory. Od 14. století tu stávala kaple, ta byla v polovině 17. století předána jezuitům a ti ji po roce 1658 nechali přestavět pod vedením italského architekta Carla Luraga (1615-1684). Býval tu klášter, který měl být zrušen z nařízení Josefa II., ale na Svaté Hoře se toto nařízení nepovedlo prosadit. Roku 1861 byl areál předán Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele (členové se nazývají redemptoristé), která se o areál s kratšími přestávkami stará dodnes. Svatá Hora má obdélný tvar o rozměrech 80×72m, ambity propojují čtyři hlavní kaple, které jsou umístěné v rozích. Stavba budí dojem pevnosti.

Uprostřed na vyvýšeném místě stojí bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Jednu část budovy tvoří východní lodžie ústřední svatyně, které je ze tří stran přístupná po širokém schodišti.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (foto: Jirka)

Kaple Královny apoštolů v západním ambitu (foto: Jirka)

Dost mě bavilo tohle malé ptáče, které tu poletovalo (resp. se spíš učilo létat) po celém areálu Svaté Hory. :)

Ptáče na sloupku :) (foto: Lenka)

Lebka... (foto: Lenka)

Jak jsem se už zmiňovala někde výš, v rozích objektu jsou čtyři kaple osmibokého půdorysu, které jsou propojeny jednotlivými ambity. V severovýchodním rohu je Mníšecká kaple, která je patrová a je zasvěcena Neposkvrněnému početí Panny Marie. Kapli nechal vystavět Servác Engel z Engelsflussu, což byl pán na Mníšku. Stavba byla dokončena roku 1667 a výzdoba za další čtyři roky. Kaple zvěstování Panny Marie, zvaná též jako Pražská. Postavena byla v letech 1661-1705 na náklad tří měst pražských (Starého Města, Nového Města a Malé Strany). V této kapli se nachází nejspíš nejvzácnější obraz na Svaté Hoře a to oltářní obraz Zvěstování Panny Marie od Petra Brandla z roku 1697. Třetí z kaplí je Panny Marie Bolestné, zvaná Březnická. Kaple byla vystavěna roku 1665 a její mecenáškou byla březnická paní Ludmila Kateřina Jeníšková z Újezda, ale nechtěla, aby se o její dobročinnosti vědělo, proto v této kapli není erb mecenáše tak jako v ostatních. Poslední kaple je zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie a říká se jí také Plzeňská kaple, nechalo ji vystavět město Plzeň a byla dokončena roku 1665.

Terasa s galerií soch (foto: Jirka)

Ambit vedoucí k Pražské kapli (foto: Jirka)

Musím říct, že je pro mne dost obtížné vyznat se ve všech těch budovách, kaplích, výklencích, sochách, věžích, obrazech..., co tu jsou. A musím se přiznat, že se mi to nepovedlo. :) Proto bude lepší, když se sem vypravíte sami. Je to docela zvláštní místo pro mě jako pro nevěřícího člověka... 

Socha (foto: Lenka)

Roku 1995 je Svatá hora vyhlášena národní kulturní památkou. Zcela zaslouženě. Je to krásné místo, které stojí určitě za návštěvu.

Celkový pohled na areál na Svaté hoře (foto: Jirka)

Kousek pod Svatou Horou stojí prastarý památný strom zvaný Svatohorský dub nebo Dub sv. Václava (na Svaté Hoře). Je starý asi 400 let (vida, je starší než samotná stavba na Svaté Hoře) a je to pravděpodobně potomek starého dubu, který tu zanikl už v polovině 17. století. Jedná se o dub letní (Quercus robur) a dnes má obvod kmene kolem 582cm a jeho výška je 18m (data jsou z roku 2006). Úctyhodný strom.

Svatováclavský dub (foto: Lenka)

Krásně nám to s tím výletem vyšlo... Kolo bylo připravené, takže jsme ho jenom naložili a jeli domů. No, ale tou dobou jsem měla sedět doma a psát diplomku. ;) Nu, tak někdy příště. ;))


Další informace:
- oficiální stránky města Příbram; stránky římskokatolické farnosti sv. Jakuba v Příbrami; stránky Svaté Hory; průvodce po Svaté Hoře

Žádné komentáře:

Okomentovat

Díky za komentář, thank you for your comment! :)