čtvrtek 23. září 2010

Pálava VI. - Valtice a okolí na kole

Dalšího dne jsme se rozhodli navštívit druhé slavné městečko v Lednicko-valtickém areálu, kde také stojí hezký zámek. No, ano... jeli jsme do Valtic. :) Původní plán byl, že si prohlédneme zámek a potom si půjčíme kola a projedeme se po okolí. Kupodivu nám i tento plán vyšel, takže je na následujícím obrázku výškový profil trasy, kterou jsme projeli. :)

Trasa cyklovýletu :)

Náměstí ve Valticích je pojato docela velkoryse... Jednu jeho část tvoří zámek, dále je tu radnice, kostel a mnoho dalších hezkých domů. Uprostřed je kašna a je zde i několik vzrostlých stromů a i dostatek prostoru na pořádání na příklad trhů nebo podobných akcí. Nu, takové náměstí bych Dobříši přála taky. :)

Radnice na valtickém náměstí (foto: Jirka)

Naše první kroky ale vedly do informačního centra, kde jsme se chtěli dozvědět, kde jsou ve Valticích půjčovny kol. Kupodivu jsme byli úspěšní a tak jsme se mohli odebrat prozkoumat zámek Valtice, kam jsme z náměstí prošli branou. Samotný zámek totiž stojí na nevysokém návrší nad náměstím. Na místě zámku původě stával hrad, který byl vybudovaný možná již ve 12. století. Od roku 1387 (do roku 1945) patřil zámek Lichtenštějnům. Ti zde měli své hlavní sídlo a zámek Lednice využívalo jen jako letní sídlo. Do současné podoby byl zámek přestavěn v 18. století Johannem Bernardem z Erlachu.
Zámek Valtice (foto: Jirka)


Zámecké budovy jsou značně rozsáhlé, však se jedná o jednu z největších barokních staveb na Moravě. Jedná se o třípatrovou budovu rozčleněnou do čtyřech křídel. Dále jsou tu budovy s konírnou, rokokovým divadlem atd. Před nimi je malý zámecký park s upravenými keři a záhony. Průčelní fasáda zámku je bohatě zdobena alegorickými sochami lidských ctností. 

Před zámkem (foto: Lenka)

Za nemalý peníz jsme si koupili vstupenky na prohlídku zámku. Zpřístupněno je tu asi 17 místností, ale zámek Valtice jich ve svých zdech má kolem stovky! :) Dobře, že jsem nemuseli vidět všechny. :) Paní průvodkyně svou práci zřejmě brala jako velký vopruz, podle toho vypadala celá prohlídka... Moc jsem si z ní tedy neodnesla... :( Mohli jsme nakouknout do zámecké kaple, která si zachovala svůj původní vzhled. Jinak byly interiéry upravovány až do 18. století... Zajímavostí je, že dveře byly ve všech pokojích stavěny ve stejné pozici, takže pokud byly všechny otevřené, naskytl se dlouhý průhled přes celý zámek. 

Tradiční "zámková" obuv :)) (foto: Lenka)

Zámek jsme opustili kolem poledne a poté jsme se vydali hledat jednu z půjčoven kol... No, jedna byla zavřená, tak jsme se museli vypravit k další. A tam jsme už byli úspěšní a zanedlouho jsme každý měl pro sebe jedno staré rozvrzané trekingové kolo. :) Zastavili jsme se ještě u auta, kde jsme se najedli a nechali si tam nějaké věci a pak už jsme šlápli do pedálů a frčeli jsme směr první památka...

A tou byl Dianin chrám, ale více je známý pod názvem Rendez-vous. Jde o romantickou stavbu v podobě římského triumfálního oblouku, která byla postavena v  letech 1810 - 1812. Empírový zámeček má tři poschodí a uvnitř se nachází několik sálů. Okolo se rozkládá přírodní památka Rendez-vous, která má rozlohu asi 14 ha a byla vyhlášena v roce 1990. V Lednicko-valtickém areálu je mnoho staveb, které odkazují na velkou zálibu šlechty - na lov. Je zde mnoho loveckých zámečků, kaple, kde se modlilo za ulovenou zvěř a třeba i právě Dianin chrám, který je zasvěcen bohyni lovu. Fasáda Dianina chrámu se skvěla novotou, pán na pokladně říkal, že je nová, že ještě před rokem byla celá zničená.. Ale bohužel nová fasáda ještě nebyla na pohledech. :) 

Dianin chrám neboli Rendez-vous (foto: Jirka)

Tak a frčeli jsme dál... Ale ne moc daleko, protože zanedlouho se na lesní mýtině vynořila Kaple sv. Huberta. Kaple je nejmladší romantickou stavbou v areálu, byla postavena až v roce 1855 v novogotickém slohu. Kaple je postavena z pískovcových kvádrů, z nichž některé na sobě mají falešné kamenické značky pro větší autentičnost. :) Uprostřed trojboké kaple je socha světce s anděli. Sv. Hubert je patronem myslivců a střelců a dále pak řezníků, kožešníků, matematiků, optiků a kovodělníků. Panečku, docela široké pole působnosti. :)

Svatý Hubert (foto: Jirka)

Následující fotka je pro všechny, kdo nevěří, že jsme tam skutečně byli na kolech! :)

Naše vypůjčené bicykly :) (foto: Lenka)

Po dalších několika kilometrech jsme dojeli ke Chrámu Tří Grácií. Chrám byl vybudován v letech 1824 a 1825 podle návrhu Johanna Karla Engela. Jde o empírovou půlkruhovou stavbu s krytým sloupořadím dvanácti iónských sloupů. Ve výklencích jsou umístěny kopie antických soch, které znázorňují alegorie věd a umění.

Klasicistní kryté sloupořadí U tří grácií (foto: Jirka)

Před chrámem stojí sousoší Tří Grácií, které je vytesáno z jednoho kusu kamene a v životní velikosti zobrazuje tři bohyně - Pallas Athénu, Artemidu a Afroditu. Autorem tohoto sousoší je Johann Martin Fischer a původně bylo umístěno v zámeckém parku v Lednici.

Sousoší Tři Grácie (foto: Lenka)


Výklenky s kopiemi antických soch (foto: Lenka)

Tohle bylo hezké místo na svačinku, takže jsme si tu udělali malou pauzičku, než jsme vyjeli dál. :)

Cestou jsme se ještě zastavili u Nového dvora, což je empírová stavba z let 1809 - 1810 projektovaná Josephem Hardmuthem. Jde o hospodářské budovy, kde se chovaly krávy, ovce a později koně. Dnes je držena v soukromých rukou, chovají se tu angličtí plnokrevníci a do dvora se dá nahlédnout pouze skrz zamřížovaná vrata.

Pasoucí se koník (foto: Lenka)

Za chvilku jsme dojeli už k některému ze soustavy Lednických rybníků, kolem kterých vede naučná stezka, kterou jsme chtěli projet. Naučná stezka je věnována rybníkářství, rostlinám a živočichům, kteří se vyskytují buď přímo v rybnících nebo v jejich okolí. Lednické rybníky byly založeny v 15. století a do jejich soustavy spadají Nesyt (největší moravský rybník), Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský, Zámecký a Podzámecký. Lednické rybníky jsou součástí národní přírodní rezervace zřízené roku 1953 a jsou zastávkou, shromaždištěm a hnízdištěm mnoha druhů vodních ptáků... Což jsme pochopili hned, když jsme spatřili velké hejno labutí. :)

Labuť (foto: Lenka)

První stavba, která nás donutila zastavit a slézt z kola, byl Rybniční zámeček stojící na svahu nad Prostředním rybníkem. Spíše než zámeček, připomíná stavba vilku, která byla navržena architektem Josefem Kornhäuslem a postavena v letech 1816 - 1817. Rybniční zámeček sloužil ke scházení pastva před lovem ptactva a ryb, později tu bydlel zahradník, v roce 1928 darovali Lichtenštejnové zámeček ornitologům a hydrobiologům. Dnes je ve správě Mendelovy univerzity. 

Rybniční zámeček (foto: Jirka)

Na východním okraji Hlohoveckého rybníka jsem narazili na další stavbu - Hraniční zámek. Zajímavostí je, že zámek byl postaven na hranici mezi Moravou (Markrabství moravské) a Dolními Rakousy (arcivévodství dolnorakouské), podle toho tedy dostal i své jméno. Plány budovy vypracoval Karel Schlepa a stavělo se mezi lety 1826 a 1827. Původně zámek sloužil jako letní sídlo, ale dnes je budova využívána komerčně - je tu luxusní hotel s restaurací.

Kdesi u Hlohovce jsme jeli kolem ohrady s koněm, což teda nešlo jinak, než se u něj zastavit a pohladit si ho. :)

Kůň & stín (foto: Lenka)

Jeden ze soustavy "lednických" rybníků (foto: Jirka)

Jednou z posledních dnešních staveb se stal Apollonův chrám, který byl schovaný za plotem... No, přiznám se, že jsem byla líná k němu do toho kopečka vylézt, tak jsem radši pohlídala kola. :D ... Kousek od něj stál původně Chrám Múz, který byl ale zrušen a jeho sochařská výzdoba byla převezena do nově postaveného zámečku zasvěceného Apollónovi. To nastalo v letech 1817 až 1819. Architektem byl Josef Kornhäusel. Výklenek stavby je zdoben plastickým vlysem s výjevy z řecké báje o Apollónovi. 

Apollonův chrám (foto: Jirka)

Zpátky do Valtic jsme se vraceli dlouhou Bezručovou alejí, ze které jsme ještě na chvíli odbočili, abychom dojeli k Belvederu. Empírová budova byla postavena v letech 1802 až 1806 architektem Josephem Hadrmuthem. Zámeček původně sloužil jako bažantnice. byli zde chováni bažanti a pávi. Stavba je osmiboká se dvěma postranními přízemními křídly. Tenhle zámeček v nás ale vyvolal spíše lítost, protože je v docela žalostném stavu. Tak nezbývá, než doufat, že bude brzo opraven.

Pak jsme jenom frčeli z kopečka, vrátili zpátky kola a k autu jsme už museli pokračovat pěšky. Takhle v podvečer byla krásně osvětlená zámecká brána s kostelem... Až nás to hezké světlo zlákalo k návštěvě vinotéky v zámecké bráně. ;) A my jsme tomuto lákání samozřejmě nemohli nepodlehnout. :) Nabízené víno i burčák byly dobré, proto jsem opět neodešli s prázdnou a naše auto se proměnilo v cinkající... ;)

Náměstí ve Valticích (foto: Jirka)

Trochu jsme se tu zdrželi a Valtice jsme opouštěli, když už se šeřilo... V tu dobu měly snad ještě větší kouzlo! :)

... pod zámkem (foto: Lenka)

No a protože jsme měli hlad, vypravili jsme se na nákup do sámošky v Mikulově... Krásně nám to měsíček osvětloval, jen co je pravda. :) A jelikož už bylo opravdu moc hodin a nám se ještě v kempu nechtělo vařit, museli jsme se vydat na nějakou tu dobrotu do hospůdky. :)

Zámek v Mikulově (foto: Lenka)

Vééééčeřééé :) (foto: Lenka)

Kluci se rozhodli zdolat vepřové koleno! :) Teda vepřová kolena - každý svoje. Taky že se jim to podařilo, ale nacpali si tak břicha, že sotva došli k autu... i když moje porce taky rozhodně nepatřila k těm malým... Jo, večer se má jíst lehce a málo! :D ... Návštěva hospůdky se vyplatila i proto, že jsme pak měli možnost se projít nočním Mikulovem, kdy na ulicích bylo velmi málo lidí... a prostě bylo tu hezky! :)

Noční mikulovské náměstí (foto: Lenka)

Po tak dobrém jídle už se nedalo jinak, než zaplout do peřin a nechat si zdát... o nějakém dalším pěkném výletě na jižní Moravě. ;)


Další informace:
- oficiální stránky zámku Valtice, stránky www.lednicko-valticky-areal.cz s popisem jednotlivých památek v Lednicko-valtickém areálu

Žádné komentáře:

Okomentovat

Díky za komentář, thank you for your comment! :)