pondělí 30. dubna 2012

Jižní část Karlova náměstí

Tak a po chvíli, co jsem byla doma, bylo zase potřeba jet do Prahy na kontrolu. Ale tak proč ne, když je to jenom na dopoledne a pak jsme zase frčeli domů. :) Nejprve nalačno na odběr krve, pak svačinka v malém parčíku. Ale takhle když ráno svítí sluníčko, je tu krásně. Bylo tu spoustu kvetoucích keřů, kde převažovaly zcela jasně šeříky - teď je jejich čas... a je odsud netradiční pohled na kostel sv. Ignáce, který obvykle známe jenom z Karlova náměstí.

Kostel sv. Ignáce s původní jezuitskou kolejí se řadí k jedněm z prvních raně barokních staveb na území Prahy. Architektem stavby byl Carlo Lurago, kostel byl postaven na místě zbořených 23 středověkých domů. Kostel byl zasvěcen sv. Ignáci z Loyoly, což je patron jezuitského řádu. Na kostele je nápadná socha sv. Ignáce na vrcholu průčelí, která má svatozář kolem celého těla a ne jenom kolem hlavy, jak je obvyklé... Ale odsud socha není vidět, to jenom z Karlova náměstí. ;)

Kostel sv. Ignáce

Kvítka šeříku

Karlovo náměstí je největší náměstí v Praze a jedno z největších náměstí v Evropě, jeho rozloha činí 80 550 m2. Tomuto místu se dlouho říkalo Dobytčí trh, protože se tu pořádaly dobytčí trhy pro celou Prahu. Náměstí bylo založeno v roce 1354 při budování Nového Města pražského za Karla IV., v té době tu byly každoročně vystavovány říšské korunovační klenoty a ostatky svatých. Dneska je většina plochy náměstí upravena jako park, rostou tu hlavně kaštany, platany, z keřů převažují šeříky, také jsou tu květinové záhony, fontány, lavičky a dětská hřiště.

Zeleň na Karlově náměstí

V nejjižnější části stojí pomník s kovovou sochou Benedikta Roezla (1824-85), což byl zahradník, botanik a cestovatel. Jeho otec byl zahradník v premonstrátském klášteře v Horoměřicích, takže od něj se malý Benedikt učil lásce k rostlinám. Chtěl se stát zahradníkem po vzoru otce, tak v roce 1936 přišel do učení v zahradách hraběte F. A. Thuna, kde se i poprvé setkal s orchidejemi, které se staly jeho celoživotní vášní. Po vyučení pracoval v zahradách po celé Evropě, později pracoval jako botanik v obchodním zahradnictví v belgickém Gentu. V březnu roku 1855 odplul na cestu do Ameriky, tady se pokoušel podnikat a pěstovat rostliny. V roce 1868 přišel na Kubě o levou ruku a poté až do roku 1875 hodně cestoval. Poté se usadil v Praze, v roce 1880 založil první  odborný spolek zahradnický Flora, spolek brzy začal s vydáváním stejnojmenného odborného časopisu. To jsme se pěkně poučili o muži o němž jsme neměli dříve ani tušení... :) Jeho pomník byl postaven v roce 1898 a jeho autory jsou sochaři Augustin Zoula a Čeněk Vosmík.

Památník Benedikta Roezla

Kašna na Karlově náměstí

Na zelené ploše Karlova náměstí jsme potkali ještě jednu sochu významného českého muže a to sochu Jana Evangelisty Purkyně (1787-1869). Soch je tu ještě několik, ale už ne v této části náměstí a dál jsem už nešli. :) Jan Evangelista Purkyně se narodil v Libochovicích jako syn správce zámku. Po krátké kariéře duchovního začal v roce 1807 studovat v Praze na filozofické, přírodovědecké a později i na lékařské fakultě. Ve 30 letech byl doktorem a pak se stal výborným vědcem. Na poli vědy se mu dařilo, ale v osobním životě to bylo horší - v roce 1827 se oženil, ale brzy mu zemřely v raném věku dvě dcery a později i manželka, zůstali mu jen dva malí synové. V souvislosti s jeho jménem se uvádí, že byl fyziolog, anatom, biolog, básník, filozof, psycholog, pedagog, politik, národní obrozenec a světoobčan... Není toho málo, že?  Tak proto si takovou pěknou sochu na Karlově náměstí zaslouží. :))

Socha Jana Evangelisty Purkyně

Tenhle dům na Karlově náměstí na mě působil vždycky tak nějak tajemně... i když se není co divit, protože Faustův dům je opředen mnoha pověstmi... Ve středověku tohle místo bylo významné kvůli jeho poloze při cestě od Vyšehradu a v té době tu měli sídlo opavští vévodové. V 16. století patřil dům Eduardu Kellymu, dvornímu alchymistovi císaře Rudolfa II. Roku 1721 získal palác Ferdinand Antonín Mladota ze Solopysk (od Mladotů je odvozen dnešní druhý název Mladotický palác). Josef Mladota se zajímal o fyziku a chemii a pravděpodobně přiživil faustovské pověsti o tomto paláci. V letech 1736-50 byl palác přestavěn v barokním slohu, brzy poté byla v západním křídle umístěna fara kostela sv. Jana Nepomuckého Na Skalce. V roce 1902 zakoupila palác Všeobecná nemocnice, dneska tu je otevřena lékárna.

Za Mladotů při chemických pokusech prý z oken šlehaly plameny, což přimělo Pražany uvažovat o tom, že v tomto domě řádí ďábel. V době romantismu byl tento dům spojen s pověstí o Faustovi, který upsal duši ďáblu a ten si jen odnesl střechou... Na tuto událost zůstala památka ve střeše - prý tam byla díra, kterou se velmi dlouho nedařilo zazdít...

Faustův dům

Hned vedle Faustova domu je brána, která vede do zahrady kostela sv. Jana Na Skalce. Kostel pochází z doby baroka, projektoval ho Kilián Ignác Dientzenhofer a je zasvěcen jednomu z nejoblíbenějších svatých té doby - sv. Janu Nepomuckému. Dnešní název kostela je odvozen od neobvyklé polohy na skále... ale víc se rozepisovat nebudu, třeba se kostelu budeme věnovat někdy víc a podrobněji. :)

Brána do zahrady kostela sv. Jana Na Skalce

Z terasy kostela sv. Jana, která je nad silnicí a tramvajovou tratí mě zaujal pohled na zadní část kláštera Emauzy. Klášter s kostelem za sebou má pohnutou historii - především tedy z doby druhé světové války, kdy část kostela byla poničena. Po rekonstrukci tu od roku 1990 opět působí benediktinský řád. Zaujalo mě, když jsem si na internetových stránkách opatství přečetla, že je část prostor zpřístupněna veřejnosti... To je určitě zajímavý tip na výlet, tak doufám, že se nám povede se sem brzy podívat. :)

Zadek kláštera Emauzy :)

No jóó, ale my jsme museli spěchat zase zpátky na Dobříš, kam mě Jírka odvezl, otočil se a zase frčel do práce. :) To se moc nevyplatí, ale co se se mnou dá dělat jiného... :)


Další informace:
- stránky Prague City Line - Karlovo náměstí a jeho historie (I. část a II. část), kostel sv. Ignáce, botanik Benedikt Roezl, Jan Evangelista PurkyněFaustův dům, kostel sv. Jana Na Skalce, Emauzy
- stránky hrady.cz - kostel sv. Ignáce, pomník Benedikta RoezlaFaustův dům, Emauzy
- oficiální stránky Emauzského opatství

1 komentář:

Díky za komentář, thank you for your comment! :)